بهروز دارش - موسسه حسابرسی دش و همکاران

بهروز دارش

مشخصات :

نام و نام خانوادگي:

بهروز دارش

تاريخ تولد:

1321

محل تولد:

ارومیه

تحصيلات :

فوق ليسانس اقتصاد بین الملل از دانشگاه تهران – 1351

ليسانس بازرگاني از دانشكده بازرگاني تهران – 1348

تجربيات حرفه اي :

شريك و مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1358-تاکنون)

عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

1- عضو جامعه حسابداران رسمي (سال 1380)

2- حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار (سال 1379)

3- عضو انجمن حسابداران خبره ايران حسابدار مستقل

4- عضو انجمن مديريت ايران

5- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (حسابرس داخلی خبره)

  6- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری

  7- عضو انجمن اقتصاددانان ايران

ایمیل: b.daresh@dashiacpa.com