سعید ربیعی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

سعید ربیعی

مشخصات :

نام و نام خانوادگي:

سعید ربیعی

تاريخ تولد:

1357

محل تولد:

قزوین

تحصيلات :

فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه مازندران  1382

ليسانس حسابداري از دانشگاه شهيد باهنر    1380

تجربيات حرفه اي :

شريك و مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1393-تاکنون)

مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1393-1381)

عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

1- عضو جامعه حسابداران رسمي (سال 1390)

2- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

3- حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (سال 1393)

ايمیل : s.rabii@dashiacpa.com