سیدحسین عرب زاده - موسسه حسابرسی دش و همکاران

سیدحسین عرب زاده

مشخصات :

نام و نام خانوادگي:

سید حسین عرب زاده

تاريخ تولد:

1329

محل تولد:

همدان

تحصيلات :

فوق ليسانس حسابداري ازدانشكده حسابداري و علوم مالی شرکت نفت 1353

ليسانس حسابداري ازدانشكده حسابداري و علوم مالی شرکت نفت 1352

تجربيات حرفه اي :

شريك و مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1358-تاکنون)

عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

1- عضو جامعه حسابداران رسمي (سال 1380)

2- حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار (سال 1379)

3- عضو انجمن حسابداران خبره ايران حسابدار مستقل

4- عضو انجمن مديريت ايران

5- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (حسابرس داخلی خبره)

6- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ایمیل : h.arabzadeh@dashiacpa.com