میلتن ایوان کریمیان - موسسه حسابرسی دش و همکاران

میلتن ایوان کریمیان

مشخصات :

نام و نام خانوادگي:

میلتن ایوان کریمیان

تاريخ تولد:

1332

محل تولد:

تهران

تحصيلات :

ليسانس حسابداري ازدانشكده حسابداري و علوم مالی شرکت نفت 1355

تجربيات حرفه اي :

شريك و مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1362-تاکنون)

مدیر مؤسسه حسابرسي دش وهمكاران (1362-1358)

عضويت در انجمن هاي حرفه اي :

1- عضو جامعه حسابداران رسمي (سال 1380)

2- حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار (سال 1379)

3- عضو انجمن حسابداران خبره ايران حسابدار مستقل

4- عضو انجمن مديريت ايران

5- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (حسابرس داخلی خبره)

ايمیل : m.karimiyan@dashiacpa.com