بخشنامه شماره 00/37873 مورخ 1400/02/11 ابلاغ نرخ جدید تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی - موسسه حسابرسی دش و همکاران