در ارتباط با مفاد تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 20 اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

در ارتباط با مفاد تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 20 اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی

لینک خبر