موارد تفاهم‌نامه‌ی وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری - موسسه حسابرسی دش و همکاران

موارد تفاهم‌نامه‌ی وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری

دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری

 برای اطلاعات بیشتر در مورد " ابلاغ موارد تفاهم‌نامه‌ی وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری جهت اجرا " اینجا کلیک کنید.