اخبار و مقالات - موسسه حسابرسی دش و همکاران
<<فناوری اطلاعات و حسابرسی >> (کاربرد تحلیل داده ها در حسابرسی)

<<فناوری اطلاعات و حسابرسی >> (کاربرد تحلیل داده ها در حسابرسی)

جهت مشاهده <<فناوری اطلاعات و حسابرسی >> (کاربرد تحلیل داده ها در حسابرسی) کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
گزارش هیات عالی نظارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده (23) اساسنامه

گزارش هیات عالی نظارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده (23) اساسنامه

جهت مشاهده گزارش هیات عالی نظارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده (23) اساسنامه کلیک نمایید.

ادامه مطلب
درباره اساسنامه جامعه حسابداران رسمی/ محمدتقی رضایی

درباره اساسنامه جامعه حسابداران رسمی/ محمدتقی رضایی

ماده واحده جامعه حسابداران رسمی ایران در دی ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین‌نامه تعیین

ادامه مطلب
بحران های مقرراتی گریبان گیر حسابداری

بحران های مقرراتی گریبان گیر حسابداری

نگارش این مطلب در شرایطی است که از یک سو آخرین تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که از این پس «جا

ادامه مطلب
اسامی قبول شدگان در درس یا دروس آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401

اسامی قبول شدگان در درس یا دروس آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401

جهت مشاهده اسامی قبول شدگان در درس یا دروس آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401 کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401

اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401

جهت مشاهده  اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401 کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی

جهت مشاهده دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی کلیک نمایید. لینک

ادامه مطلب
رئوس برنامه‌های دبیرکل جدید جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران اعلام شد

رئوس برنامه‌های دبیرکل جدید جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران اعلام شد

سومین جلسه‌ی هشتمین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب اعضای هیأت مدیره‌ی جامعه اختصاص داشت

ادامه مطلب
انتشار دستورالعمل های حسابرسی

انتشار دستورالعمل های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی

ادامه مطلب
پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی

پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی

جهت مشاهده پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب