اخبار و مقالات - موسسه حسابرسی دش و همکاران
دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی

جهت مشاهده دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی کلیک نمایید. لینک

ادامه مطلب
رئوس برنامه‌های دبیرکل جدید جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران اعلام شد

رئوس برنامه‌های دبیرکل جدید جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران اعلام شد

سومین جلسه‌ی هشتمین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب اعضای هیأت مدیره‌ی جامعه اختصاص داشت

ادامه مطلب
انتشار دستورالعمل های حسابرسی

انتشار دستورالعمل های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی

ادامه مطلب
پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی

پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی

جهت مشاهده پذیرش فناوری در حرفه ی حسابرسی کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
ابلاغ مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده

ابلاغ مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده

جهت مشاهده ابلاغ مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد از سوی شرکتهای

ادامه مطلب
دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

جهت مشاهده دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
شغل، حرفه و صنعت حسابرسی /سید محمد علوی

شغل، حرفه و صنعت حسابرسی /سید محمد علوی

جهت مشاهده شغل، حرفه و صنعت حسابرسی /سید محمد علوی کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
درباره چالش های حسابرسان بانک ها/علی اکبر میرعمادی

درباره چالش های حسابرسان بانک ها/علی اکبر میرعمادی

جهت مشاهده درباره چالش های حسابرسان بانک ها/علی اکبر میرعمادی کلیک نمایید. لینک مطلب

ادامه مطلب
حسابرسان و 10 چالش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران

حسابرسان و 10 چالش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران

  صنعت بانکداری در ایران، طی دو دهه‌ی گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، ضمن آن که تحولات گسترده‌ای ر

ادامه مطلب