انتشار دستورالعمل های حسابرسی - موسسه حسابرسی دش و همکاران

انتشار دستورالعمل های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود، آخرین نسخه دستورالعمل‌های حسابرسی بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و بزرگ را با بهره گیری از مجوز رسمی شرکتProactive Consulting For Professionals  با باز نگری و ویرایش کامل برای بهره برداری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی چاپ و منتشر کرد.

جهت مشاهده انتشار دستورالعمل های حسابرسی کلیک نمایید.

لینک مطلب