موسسه حسابرسی دش و همکاران
00
Damavand
تماس با مؤسسه

تماس با مؤسسه

982144846601-10+ Info@dashiacpa.com

ادامه مطلب
گزارشات حسابرسی

گزارشات حسابرسی

امروزه ، فعالان اقتصادی ، به ویژه شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ملزم به رعایت کلیه قوانین جاری موضوعه و مقررات دستگاه های ناظر و نیز محدودیت ها و چارچوب...

ادامه مطلب